All posts by admin

Още информация за OpenCTF

След предишния ни пост, в който обявихме OpenCTF, вече е време да дадем още информация за желаещите да участват.

OpenCTF ще се проведе на 22-ри март (събота) от 10 до 16 часа в ESI CEE. Адресът ни е София, Бизнес Парк София, сграда 11Б, ет. 1.

За да участвате в състезанието, е необходимо да се регистрирате на email адрес ctf@esicenter.bg до четвъртък (включително).

Молим всички участници да си донесат лаптоп, по възможност с инсталирана Линукс дистрибуция (например Kali Linux или Backtrack, тъй като те съдържат много от необходимите инструменти “в занаята”).

Като организатори, за да се погрижим за доброто настроение и тонус на участниците, ще осигурим пица и бира по време на състезанието.

Това е всичко от нас, надяваме се да се видим в събота и да спечелим много нови фенове на InfoSec и CTF състезанията в България.

Ново CTF събитие – OpenCTF

Екипът на ESI CyResLab е изключително щастлив да Ви представи нашата нова инициатива, OpenCTF.

Целта на тази инициатива е да разшири кръга от хора, които се интересуват от информационна сигурност и в частност тези, които участват в CTF състезания в София.

За тази цел си струва да отбележим, че за разлика от CTF * BG, OpenCTF ще бъде отборно състезание, но отборите ще бъдат съставени в началото на състезанието. Идеята ни е с цел да създадем спокойна и ненатоварваща сред за хора, които не са участвали в CTF състезания или се интересуват отскоро от информационна сигурност. Ако Вие сте начинаещ в областта и желаете да пробвате уменията си в отборна сред, това събитие цели да Ви въведе в CTF състезанията. Разбира се, ще се постараем да поизпотим и “ветераните” в областта.

В случай, че още се чудите дали това е за Вас, препоръчваме да прочетете статията ни на тема ‘Какво е CTF?’.

OpenCTF ще се проведе на 22-ри март, в офиса на ESI CEE (http://esicenter.bg) от 10:00 сутринта. Ще публикуваме повече детайли и информация през предстоящата седмица.

Очакваме от участниците да донесат свой лаптоп*, а те могат да очакват от нас да им представим интересни и забавни задачи, бира и, надяваме се, много приятно изживяване за всички, които обичат информационната сигурност.

Моля проверявайте нашия сайт за промени и нова информация или ни следвайте в Twitter.

* Или каквото друго устройство Ви е удобно, но си струва да се отбележи, че ARM архитектурата не се разбира с повечето инструменти в тази област.


OpenCTF announcement

ESI CyResLab is very proud to announce our new initiative, OpenCTF.

The goal of this initiative is to broaden the scope of people interested in InfoSec and, in particular, people who participate in CTF events in Sofia.

In order to achieve that, we would like to note that unlike our CTF * BG competition, OpenCTF will be a team-based competition, however teams will be formed at the start of the event. The purpose of this is to create a pressure-free and welcoming environment for people new to CTFs and InfoSec. If you are a beginner in the field of InfoSec and would like to test your skills in a team environment, this event is specifically tailored to make you feel at home. Of course, we’ll do our best to give the “pros” a (metaphorical) run for their money.

In case you’re still wondering if you’re up for it, we suggest reading our ‘What is a CTF?’ article.

OpenCTF is set to be held at the 22nd of March, at the ESI CEE office (http://esicenter.bg) at 10:00 in the morning. We are going to release more details at a later point this week.

Be sure to bring a notebook* and we’ll make sure to provide a nice set of challenges, beer, and hopefully, a lot of fun for all lovers of InfoSec.

Check our website regularly for more updates or follow our Twitter.

* Or any other computing device you’re comfortable with, but bear in mind ARM architecture does not go well with most of the tools of the trade.


CTF * BG

On the 15th December 2013 the first edition of the premier Bulgarian Capture-The-Flag (CTF) competition was held. More information and pictures from the event are coming soon!

We’re hoping to be able to publish the problems from the competition in the near future.

CTF * BG

В неделя, 15.12.2013 се проведе първото издание на CTF * BG. Очаквайте повече информация и снимки от събитието скоро!

В бъдеще очакваме да публикуваме задачите от състезанието.